Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Om Roskilde Domprovsti

Om Domprovstiet

Folkekirken er på landsplan inddelt i 107 provstier med hver sin provst og provstiudvalg.

Et provsti er en administrativ enhed bestående af flere sogne, der dækker  en eller flere kommuner. Roskilde kommune og Roskilde Domprovsti falder sammen, og provstiet benævnes domprovsti, når der er en domkirke i provstiet.  Roskilde Domprovsti består af 17 sogne  og der er 13 menighedsråd og 20 kirker.
I hele Roskilde Domprovsti bor der pr. 1. januar 2020 87.914 mennesker, hvoraf 65.501  var medlemmer af folkekirken; dvs. en medlemsprocent på 74,5 %. 

Provstiet er en administrativ enhed, der omfatter de sytten sogne, men derudover er det også et arbejdsfællesskab af menigheder og præster, som danner rammen for fælles drøftelser og initiativer i det folkekirkelige liv. Provstiet ledes af domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, der også er formand for Provstiudvalget, og i Provstiudvalget koordineres blandt andet de økonomiske aktiviteter i provstiets 17 sogne.

Domprovsten er endvidere kirkebogsførende sognepræst i Domkirken. Ved siden af har hun særlige opgaver. Hun skal fx være stedfortræder for biskoppen under dennes fravær.
Provsten skal også føre tilsyn med præsternes embedsførelser, herunder afholde medarbejderudviklingssamtaler, sørge for afvikling af ferie, inddækning ved fravær, mv. Der er 30 præster i Roskilde Domprovsti.