Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstimagasin AMEN

 

Roskilde Domprovsti besluttede på budgetsamråd i 2015 at finansiere en kirkeavis, i medfør af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi. Samarbejde om kommunikation, kirkeweb og udadrettet kommunikation var ønsket i provstiet. Herunder udvikling af et egentligt koncept for en kirkeavis, som hen ad vejen blev benævnt: AMEN - Magasin om tro og liv i Roskilde området. 

Kirkemagasinet skal brande folkekirken som en moderne og relevant institution i det danske samfund, skabe interesse for kristne og kirkelige emner, og øge interessen blandt ikke-kirkevante borgere for at blive en del af det lokale, kirkelige fællesskab. Målgruppen for magasinet er en bred målgruppen, fortrinsvis de 30-60 årige. Magasinet forudsættes distribueret til alle husstande i provstiet, og gjort tilgængeligt online. Samarbejdet i provstiet omfatter finansiering af udgifterne forbundet med udgivelsen af et kirkemagasin. Det er budgetsamrådet, der fra år til år fastlægger budgettet for kirkemagasinet i det kommende år.

Fra AMEN magasinets hjemmeside lyder det: AMEN er tænkt som et magasin, der sætter kristne og eksistentielle temaer til debat, og det er vores ambition, at indholdet skal skabe refleksion hos læseren. De holdninger, som artiklernes forfattere og de interviewede giver udtryk for, er således ikke nødvendigvis identiske med Roskilde Domprovstis holdninger.

Hidtidige temanumre: 1. Tro og viden - 2. Tro og sundhed - 3. Bøn - 4. Troens huse - 5. Livets afslutning - 6. Bryllup - 7. At tale om sin tro - 8. Påskenummer: Fra mørke til lys. - 9. Tilgivelse - 10. Fristelse - 11. Livets årstider - 12. Frivillighed og inkluderende fællesskaber. - 13. Vores forhold til naturen. - 14. Skam og skamfølelse. - 15. Prøvelser.

Jf. vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Roskilde Domprovsti om finansiering af et kirkemagasin, AMEN:

Jf. også: http://magasinetamen.dk/

 

Samarbejdsaftale: Klik her for samarbejdsaftalen