Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Regler for provstiudvalg

Reglerne om provstiudvalgets ansvars- og arbejdsopgaver findes flere steder i den kirkelige lovgivning.

Bestemmelserne  kan findes i:

Økonomilovens §§ 5, 7, 7 b, 7 a, 17 g og 17 h (bekendtgørelse nr. 753 af 25. juni 2013 af lov om folkekirkens økonomi)

Bekendtgørelse nr. 302 af 26. marts 2007 om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed §§ 8 og 9

Menighedsrådsloven § 45 (bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd)

Kirkegårdsloven § 12 (bekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde)

Kirkegårdsbekendtgørelsens § 13 og § 46 (bekendtgørelse nr. 1238 af 22. oktober 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde)

Cirkulære nr. 9081 af 25. februar 2013 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. § 7

Tjenesteboligcirkulæret for folkekirkens præster §§ 33-35 (cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster)

Bekendtgørelse om præsteembedernes faste ejendomme § 2 (bekendtgørelse nr. 411 af 3. maj 2006 om præsteembedernes faste ejendom).