Fælles om det gode kirkeliv i Roskilde

Sammen kan vi mere.

I Roskilde Domprovsti arbejder vi for at, at flere opgaver kan løses og nye idér forløses i fællesskab. 
På tværs af sogne, kirker, kirkegårde, præster og menighedsråd finder vi hele tiden nye opgaver i både drift, administration, vedligehold, formidling og udvikling af nye aktiviteter, som kan løses gennem samarbejder.

Fordelene er mange.
Blandt andet kan flere menighedsråd gå sammen og opnå bedre økonomi, store aktiviteter kan stables på benene med kræfter på tværs af sognegrænser og de små nicher kan få tilslutning fra et større opland.

Provstiet faciliterer samarbejdsaftaler og fælles puljer, og Provstiudvalget bevilger hvert år midler på budgetsamrådet til fælles aktiviteter og initiativer, der formidler tro, kristendom og kirkeliv i Roskilde.