Regnskabsinstruks

Den opdaterede standard regnskabsinstruks er tilgængelig på den Digitale ArbejdsPlads (DAP) under:

 Håndbøger > Økonomihåndbog > Vejledningsdel > Lokal økonomi > Budget og regnskab