Provstiprofil

Der er i 2023 udgivet en opdateret provstiprofil af Roskilde Domprovsti, udarbejdet af Kirkefondet.

Læs provstiprofilen fra 2023 her  

Hvad indeholder en provstiprofil?

Profilen indeholder  informationer om befolkningssammensætning, børnetal, husstande og husstandsindkomster, mobilitet, arbejdsstyrke og uddannelse, folkekirkemedlemskab og kirkelige handlinger.

Oplysninger, som kan være nyttige, når man som provsti skal planlægge aktiviteter eller evaluere disse.
På Kirkefondets hjemmeside kan man læse mere om, hvordan provsti-profilen udarbejdes.


Hvor kommer tallene fra?

Til profilen er anvendt materiale og data fra Danmarks Statistik, herunder sognedemografi, folkekirkemedlemskaber, provstistatistik for Roskilde Domprovsti og stiftsstatistik for Roskilde Stift samt kirkestatistisk materiale.