Velkommen til Roskilde Domprovsti

Hvad er et provsti?

Folkekirken er på landsplan inddelt i 107 provstier med hver sin provst og provstiudvalg.
Et provsti er en administrativ enhed bestående af flere sogne, der dækker en eller flere kommuner.

Kort om Roskilde Domprovsti

I dækker Roskilde Domprovsti og Roskilde Kommune geografisk over det sammen område.
Bor man i Roskilde kommune, hører ens sogn derfor til Roskilde Domprovsti.

I Danmark har vi ti domkirker, og et provsti benævnes domprovsti, når der er en domkirke i provstiet.
Roskilde Domprovsti består af 17 sogne  og der er 12 menighedsråd og 20 kirker.
Her kan du se, hvilke sogne, der hører til Roskilde Domprovsti.

Roskilde Domprovsti ligger i Roskilde Stift og har et indbyygertal pr. 1.januar 2023 på 90.446 personer. Folkekirkemedlemsskabet er på 72,5 %, svarende til 65.602 personer (kilde: Kirkefondet). 

Provstiet er en administrativ enhed, der omfatter de sytten sogne, men derudover er det også et arbejdsfællesskab af menigheder og præster, som danner rammen for fælles drøftelser og initiativer i det folkekirkelige liv. Provstiet ledes af domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen.

Du kan lære meget mere om Roskilde Domprovsti på siderne herunder. Vil du vide mere, er du altid vilkommen til at kontakte provstiet.