Mød domprovsten

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen
E-mail: asc@km.dk
Tlf: 29 86 87 51
Mandag er fridag.
Domprovst siden 1. november 2016

Roskilde Domprovsti ledes af domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, der også er formand for Provstiudvalget.

Domprovsten er desuden kirkebogsførende sognepræst i Roskilde Domsogn. Som domprovst varetager Anne-Sophie Olander særlige opgaver, eksempelvis som stedfortræder for biskoppen over Roskilde Stift under dennes fravær. Anne-Sophie Olander har været domprovst i Roskilde Domprovsti siden 1. november 2026, hvor hun overtog efter Jens Arendt.


 

 

I Roskilde Domkirke medvirker Anne-Sophie Olander både i sit virke som sognepræst ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Ligesom med sine præstekollegaer, kan man møde Anne-Sophie som sognepræst i Domkirken ved de faste gudstjenester, til jul og øvrige højtider samt til jazzgudstjeneste, som hun arrangerer flere gange om året i Domkirken, i samarbejde med organist og jazzsaxofonist Jakob Lundbak og hans kvartet. I virket som domprovst deltager Anne-Sohpie Olander også flere gange årligt ved særlige gudstjenester, mærkedage og ordinationer i Roskilde Domkirke.
 
Provstens arbejde indebære desuden at føre tilsyn med embedsførelsen af provstiets 31 præster, herunder afholde MUS-samtaler, sørge for afvikling af ferie, inddækning ved fravær og meget andet.