Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogn er med 19.415 indbyggere, pr. 1. januar 2017, landets femte største sogn og det største af landets domsogne. 

I Domsognet har vi to kirker: Roskilde Domkirke og Gl. Vor Frue Kirke.

Derudover er der begravelseskapellerne ved Østre Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Kirkegårde er fællesbetegnelsen for Østre Kirkegård og de to bykirkegårde, Gl. Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Udover gudstjenester og kirkelige handlinger arrangeres koncerter, foredrag, sangaftener etc. De holdes for hovedpartens vedkommende i Konventhuset eller Konventgården, der ligger ved Domkirken.

Der er i Domsognet en stor koncertaktivitet, blandt andet med koncerter hver torsdag i sommermånederne. Sognet har tre kor: Drengekoret, Pigekoret og Spirekoret

Domkirken besøges årligt af godt og vel 150.000 turister. I 1995 blev kirken optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige kulturværdier, som Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (formidlingsfonden) varetager formidlingen af. Roskilde Domkirkemuseum er Domsognets eget museum. Det er indrettet i den historiske riddersal, som er overetagen til Helligtrekongers Kapel.

Domsognets administration og kordegnekontoret har til huse i Domkirkestræde 10 i den røde bygning bag Konventhuset.

Omregnet til årsværk er der i Domsognet beskæftiget 50 medarbejdere.

Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer, sognets præster og en repræsentant for medarbejderne.

Roskilde Domsogns menighedspleje udgør en væsentlig del af Domkirkens sociale arbejde. Nærmere beskrivelse af menighedsplejens aktiviteter og projekter kan ses via linket her.

Læs mere på www.roskildedomkirke.dk