DinTro-MinTro

DinTro - MinTro er et gratis undervisningstilbud til kristendoms/religions undervisningen i 3. – 10. klasse på folkeskoler og privatskoler, hvor en jøde, en muslim og en kristen er gæstelære og fortæller om:

Det, vi tror på
Det, vi er fælles om
Det, vi tænker forskelligt omkring

Gæstelærerne fra to-tre monoteistiske religioner Jødedom, Islam og Kristendom fortæller om religionens hellige skrifter og symboler, ritualer og trospraksis. Derefter er der gruppedialog, hvor elever kan stille spørgsmål og gå i dialog om ligheder og forskelle.

I gennemgangen af de tre religioner hører eleverne , at der er umådelig meget, der er fælles, men også noget der skiller. Forskellene til trods vil eleverne erfare, at vi kan leve sammen i gensidig respekt, tillid og godt naboskab. Baggrunden for DinTro-MinTro i Roskilde (inkl. Køge, Greve-Solrød og Holbæk)
DinTro-MinTro er et religionsdialog-projekt, som forsøger at medvirke til, at der blandt skoleelever opbygges et religiøst og etisk grundlag for gensidig forståelse og respekt for religiøs mangfoldighed. Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hinanden og derfor er formålet at skabe dialog og viden omkring to monoteistiske religioners baggrund og traditioner.

DinTro-MinTro er inspireret af et lignende projekt i Bradford, England og har været udbudt som et gæstelærertilbud for folkeskoler i Københavns kommune siden 2004. Det har nu udviklet sig til et landsnetværk med lokale DinTroMinTro-grupper, som fx i Roskilde og Køge. Initiativet er et folkekirkeligt initiativ, støttet af Roskilde Stift og Roskilde Kommune, Køge Stift og Køge Kommune. 

Besøg DinTro-MinTro's hjemmeside hvis du vil vide mere eller vil i kontakt med undervisningstilbudet.