GIAS / Kirkegårdstakster

Roskilde Domprovsti offentliggør her gældende kirkegårdstakter, der er fælles for hele Domprovstiet.

Taksterne bliver ajourført og genberegnet en gang om året i provstiets Takstudvalg.

Taksterne kan hentes i en brugervenlig udgave (PDF): Kirkegådstakster Roskilde Domprovsti 2024