Takstudvalget

Udvalget består af et medlem fra Provstiudvalget, lokale sognerepræsentanter plus provstisekretær.
 

Udvalgets opgaver:
Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget om takster for kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, herunder

    • Årlig opdatering af det allerede eksisterende brugerark
    • Indstilling til Provstiudvalget om det kommende års takster.

I 2022 blev det eksisterende brugerark revurderet og tilpasset med hensyn til såvel indhold som layout. Takstudvalget er ansvarlig var denne opgave, som blev præsenteres for og godkendes af Provstiudvalget.

Medlemmer af Takstudvalget pr. januar 2022:

Hans Peter Schmidt (Kirkeværge, Himmelev)                              
Rasmus Juhl Christoffersen (Kirkegårdsleder, Roskilde kirkegårde)                                
Erik Larsen (Provstiudvalget)