Skoletjenesten SKIBET

En folkekirkelig skoletjeneste

Folkekirkens skoletjeneste for Roskilde, Lejre og Greve-Solrød provstier/kommuner kaldes SKIBET og er en folkekirkelig skoletjeneste for alle folke-og privatskoler i området, for 0.-10. klasses elever.
Formålet er at inspirere lærere og elever med nye ideer til kristendomsundervisningen, herunder udarbejdes der undervisningsmaterialer og koordineres undervisningsforløb for faget 'kristendomskundskab/religion', med mulighed for inddragelse af andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projekt-/undervisningsforløb.
SKIBETs undervisningsmaterialer udarbejdes på skolernes præmisser.

SKIBET finansieres af kirkerne i de fire provstier, og alle materialer samt lærerkurser er gratis for folkeskoler,  private/frie grundskoler og specialskoler i Roskilde, Lejre, Greve og Solrød kommuner. Økonomien fastlægges af de samarbejdende menighedsråd ved de endelige budgetsamråd respektivt i provstierne, og godkendes af provstiudvalgene. 

Skoletjenesten afholder hvert år repræsentantskabsmøde i maj.

Lærere og præster i Roskilde Domprovsti, Lejre Provsti samt Greve-Solrød Provsti er altid velkomne til at kontakte skoletjenesten med med ideer, ønsker og forslag til kommende projekter.

Besøg SKIBETS hjememside hvis du vil vide mere eller vil i kontakt med skoletjenesten.