Provstiudvalget

...Hvad er et provstiudvalg?
...Hvem sidder i udvalget? 
...Hvordan arbejder de, og hvad er de med til at beslutte? 

Alt det kan du læse mere om på de følgende sider.