Til Menighedsrådene

Under dette punkt kan man blive orienteret om følgende:

Budget- og regnskabspraksis , herunder

Den kirkelige ligning
Standard regnskabsinstruks
Budget- og regnskabsårshjul

Budgetsamråd, herunder

invitationer /dagsordener / programmer
referater
øvrige bilag

Honorarskema

det pt. aktuelle

Ansøgningsskemaer vedr.

5 % midler
tilladelse til ændring af formål
tilladelse til igangsætning af projekt
overførsel af ubrugte anlægsmidler
frigivelse af anlægsmidler

Vejledninger

-

GIAS-/Kirkegårdstakster

Det aktuelle takstblad (Kirkegårdstakster_regneark)

Syn

Om synspraksis
Standard synsskema
Årshjul vedr. synspraksis