Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Takstudvalget

Kommissorium for Takstudvalget

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 1 medlem fra Provstiudvalget, lokale sognerepræsentanter plus provstisekretær.
 

Udvalgets opgaver:
Udarbejdelse af indstilling til Provstiudvalget om takster for kirkegårdene i Roskilde Domprovsti.

Herunder

  • Årlig opdatering af det allerede eksisterende brugerark
  • Indstilling til Provstiudvalget om det kommende års takster.

I 2022 skal det eksisterende brugerark revurderes og tilpasses med hensyn til såvel indhold som layout. Takstudvalget er ansvarlig for denne opgave, som skal præsenteres for og godkendes af Provstiudvalget.

 

Godkendt i Provstiudvalget (2021-2025) den 9. februar 2022.

Medlemmer af Takstudvalget pr. januar 2022:

Hans Peter Schmidt (Kirkeværge, Himmelev)                              
Rasmus Juhl Christoffersen (Kirkegårdsleder, Roskilde kirkegårde)                                
Erik Larsen (PU)