Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehøjskolen i Roskilde Domprovsti

Kirkehøjskole projektet går tilbage til 2011, hvor en gruppe præster lagde grunden til Kirkehøjskolen, med det udgangspunkt, at ” der er nogen ting, det er bedre og sjovere at gøre i fællesskab’, hvorefter et kirkehøjskole udvalg blev nedsat. Udvalget havde opgaven med at definere et formål, et mandat og hvad man forstod ved en kirkehøjskole i Roskilde Domprovsti. Man fandt, at indholdet i foredragene skulle have et historisk, kunstnerisk og/eller teologisk omdrejningspunkt.

Der var dengang – og siden - enighed om, at det skulle være et fælles projekt i provstiet. At der skulle være tale om undervisning snarere end underholdning, således at der var et læringsaspekt og at man derfor både skulle have foredrag og mulighed for debat efterfølgende.

Kirkehøjskolen havde i de første år ca. 50 deltagere pr. sæson, der med årene er blevet til omkring 80 deltagere pr. sæson, med mange gengangere. Der er en begrænsning på antal deltagere med henvisning til de sognegårde, der anvendes til formålet. Med det antal deltagere, har Kirkehøjskolen måttet lægge sig fast på at benytte de 4-5 største sognegårde i provstiet. Deltagergebyret er  fastlagt til 300 kr./ sæson.Hvordan man tilmelder sig fremgår af program, der udsendes to gange årligt (inden sommerferien og inden juleferien, jf. programmer her på siden).

Af det første program fra foråret 2012 fremgik følgende:

”Kirkehøjskolen er et fælles initiativ rettet mod voksne. Kirkehøjskolen er et tilbud til alle, der har interesse for at høre om og diskutere væsentlige spørgsmål om liv og tro, kirke og kristendom. (..) En kursusrække med et fælles tema – og afholdt rundt om i provstiets sognegårde”.

Formen skulle være, at man så vidt muligt kom rundt i alle sognene i provstiet ved at lade møderne gå på omgang og man som deltager skulle tilmelde sig hele pakken med fire oplæg pr. sæson. Man starter med fælles morgenmad og sang.

Temaer for de enkelte sæsoner:

- Forsoning (forår 2012) se program her
- Hvad er et menneske? (efteår 2012) se program her
- KIERKEGAARD 200 år - men stadig lige aktuel  (forår 2013) se program her
- Det Lutherske - dengang og idag  (efterår 2013) se program her
- Gudbilleder (forår 2014) se program her
- Tro og viden (efterår 2014) se program her
- Kristendommen som privat sag eller fælles sag i et multireligiøst-/kulturelt samfund (forår 2015) se program her
- Salmebogen som folkelig bibel (efterår 2015) se program her
- Dannelse – Mennesket er ingen abekat (forår 2016) se program her
- Om Gud og os (efterår 2016) se program her
- Efter reformationen – Hvad samler – hvad skiller? Hvad lærte vi af hinanden? (forår 2017) se program her
- Reformationen og os i dag (efterår 2017) se program her
- Aldrig mere krig? 100 året efter 1918 (forår 2018) se program her
- Hvordan passer vi på det, vi ikke vil miste? (efterår 2018) se program her
- Den moderne synder (forår 2019) se program her
- Skam (efterår 2019) se program her
- Er Danmark et kristent land (2020) se program her
- Kirken, den er et særligt hus: et "Guds hus" (2021) se program her
- Mellem krise og håb (forår 2022) se program her
- Mellem tradition og fornyelse (efterår 2022) se program her