Menighedsrådsvalg 2024 - hils på dit menighedsråd!

I år er der valg til menighedsrådet i alle sogne i Danmark. Det valgte menighedsråd har til opgave at passe på og udvikle kirkelivet de næste fire år. I Roskildes kirker er der allerede gode kræfter i menighedsrådene, som ved hvordan man driver kirke - men vi har også plads til nye medlemmer og brug for netop dig, der har lysten og engagementet til at sætte retning for kirken i din by.

Hvem er i menighedsrådet i dit sogn? Hvilke aktiviteter er der i jeres kirke og hvad skal der ske de kommende fire år? Besøg din kirkes hjemmeside og se, hvordan du kommer i kontakt med menighedsrådet.

Find ud af hvilket sogn du bor i på sogn.dk

Hvad er et menighedsråd?

I din by er det jer, folkekirkens medlemmer, der driver kirken og bestemmer retningen for kirkelivet, ved at have et folkevalgt menighedsråd. Menighedsrådet består af 6-15 medlemmer samt sognets præster.
Man behøver ikke være sognets mest aktive kirkegænger for at komme i menighedsrådet – alle sognets kirkegængere vil til gengæld få glæde af at der kommer nye medlemmer med idéer og initiativ ind i jeres menighedsråd. Der afholdes møder en gang om måneden, ofte på hverdagsaftenener.

Hvordan kommer jeg i menighedsrådet?

Det er menighedsrådets opgave at passe på bygninger, kulturværdier og kirkegårde, udvikle kirkelivet og lede kirkens ansatte. Heldigvis kræver det ikke at man kan det hele på forhånd. Lysten til at engagere sig i det store lokale fællesskab er det vigtigste. Man støttes i arbejdsopgaverne af de erfarne 'menighedsrødder' samt konsulenter fra både Roskilde Domprovsti og Roskilde Stift.

Hvert fjerde år sættes et nyt råd ved en afstemning, i 2024 til Valgforsamlingen den 17. september. Her kan du stille op eller bruge din stemme.

Hvis du vil vide, hvad menighedsrådet i din by laver, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvor valget afholdes hos jer, skal du møde op til det offentlige Orienteringsmøde i dit sogn. De fleste steder afholdes det den 14. maj.

Er du blevet nysgerrig?

… På hvem der allerede sidder dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Så tøv ikke med at kontakte menighedsrådet i dit sogn og stil dit spørgsmål.

Find dit sogn på sogn.dk