Menighedsrådsvalg 2024

I år er der valg til menighedsrådet i alle sogne i Danmark. Det valgte menighedsråd har til opgave at passe på og udvikle kirkelivet de næste fire år. I Roskildes kirker er der allerede gode kræfter i menighedsrådene, som ved hvordan man driver kirke - men vi har også plads til nye medlemmer og brug for netop dig, der har lysten og engagementet til at sætte retning for kirken i din by.

Vel mødt til valgforsamlingen tirsdag d. 17. september!

Det nye menighedsråd i din kirke vælges på et møde, der betegnes valgforsamlingen. Det foregår i alle landets sogne tirsdag d. 17. september. Som medlem af Folkekirken i Roskilde Kommune er du inviteret til at møde op, deltage i debatten eller blot lytte til kandidaterne og stemme. Du kan også selv stille op til menighedsrådet. Find alle regler for afstemning og opstilling her.
Det kræver ingen tilmelding eller forberedelse at deltage, men det betyder noget for fremtiden i din lokale kirke og udviklingen af byens fællesskab at du møder op.

Hvem er i menighedsrådet i dit sogn? Hvilke emner er på banen til jeres kirkes menighedsrådsvalg?

Find din kirkes hjemmeside herunder og læs mere om, hvordan menighedsrådet forbereder sig til valget. Du finder også adresse og nærmere tidspunkt for afholdelse af valgforsamlingen samt kontaktoplysninger til  menighedsrådet.

Find ud af hvilket sogn du bor i på sogn.dk

Hvad er et menighedsråd?

I din by er det jer, folkekirkens medlemmer, der driver kirken og bestemmer retningen for kirkelivet, ved at have et folkevalgt menighedsråd. Menighedsrådet består af 6-15 medlemmer samt sognets præster.
Man behøver ikke være sognets mest aktive kirkegænger for at komme i menighedsrådet – alle sognets kirkegængere vil til gengæld få glæde af at der kommer nye medlemmer med idéer og initiativ ind i jeres menighedsråd. Der afholdes møder en gang om måneden, ofte på hverdagsaftenener.

Hvordan kommer jeg i menighedsrådet?

Det er menighedsrådets opgave at passe på bygninger, kulturværdier og kirkegårde, udvikle kirkelivet og lede kirkens ansatte. Heldigvis kræver det ikke at man kan det hele på forhånd. Lysten til at engagere sig i det store lokale fællesskab er det vigtigste. Man støttes i arbejdsopgaverne af de erfarne 'menighedsrødder' samt konsulenter fra både Roskilde Domprovsti og Roskilde Stift.

Hvert fjerde år sættes et nyt råd ved en afstemning, i 2024 til Valgforsamlingen den 17. september. Her kan du stille op eller bruge din stemme.

Som startskud til menighedsrådsvalget 2024 har alle sogne afholdt et offentligt orienteringsmøde i maj. Nåede du ikke med til orienteringsmødet? Det er langt fra for sent at engagere sig i menighedsrådsarbejdet eller at stille op til valget! Klik på din kirke her på siden og du finder kontaktoplysninger til en fra menighedsrådet, som kan fortælle om hvad menighedsrådet i din by laver, hvilke aktiviteter de arrangerer og hvor valget afholdes hos jer. Du kan også møde op til næste menighedsrådsmøde i sit sogn. Møderne er offentlige og der er mullighed for spørgetid. 

Er du blevet nysgerrig?

… På hvem der allerede sidder dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Så tøv ikke med at kontakte menighedsrådet i dit sogn og stil dit spørgsmål.

Find dit sogn på sogn.dk