På sporet af Jesus

En oplevelsesdag for 2. klasserne i Roskilde Kommune

Hvert forår bliver Roskilde Domkirke og Palæet suget ind i en tidslomme, når 800 børn træder tilbage i tiden for at komme "På sporet af Jesus”.
Alle Roskildes 2. klasser er inviteret og myldrer sammen med deres skolelærerer til pladsen foran Det Gule Palæ. Guider klædt som romerske soldater og jerusalems borgere i lange gevanter tager i mod dem. "Har i set Jesus" spørger tiggeren Bartimæus alle børnene. Og pludselig kommer Jesus gående over Stændertovet - se bare med her!

Idéen bag projektet 

På oplevelsesdagen vil børnene møde nogle af de centrale personer i de nytestamentlige fortællinger - lyslevende. Palæet ved Stændertorvet og Domkirken danner ramme om dette møde. Hver klasse får en guide, som bliver deres vejviser på turen rundt i Jerusalem i år 0-30. Turen starter, når Jesus dukker op og finder landsforræderen Zakæus, der gemmer sig oppe i et træ. Jesus inviterer sig selv til middag hos Zakæus—og det er startskuddet på indtoget i Jerusalem. Under sang og svingende palmegrene indtager børnene byen.

Undervejs på deres tur rundt i det gamle Jerusalem møder børnene Jomfru Maria, apostlen Simon Peter, Maria Magdalene, en fattig enke, Zakæus, Johannes Døber og ypperstepræsten Kajfas. Børnene er hos hver person ca. 10 minutter og hører vedkommendes historie om Jesus, nogle gange er der små aktiviteter, børnene skal deltage i. Til slut samle alle til Zakæus fest med Jesus i Domkirken, der bliver danset og sunget og selvfølgelig skal børnene have lidt at styrke sig på oven på alle strabadserne.


Kreativiteten slippes løs hos børn og voksne

'Præster på slap line' har man kunne læse i lokalavisen flere af årene. Og det er ikke helt løgn! Det er nemlig præster fra kirkerne i provstiet, der spiller alle rollerne, og det er udklædte frivillige, som guider børnene rundt på deres tur. Hjemme på skolen har børnene som ”lektie” øvet sange og kreeret palmeblade, farvestrålende fisk og lovruller med de ti bud. Med rekvisitterne i hånden bliver børnene med-skabere af historien, når de sammen med skuespillerne sætter fut i Domkirken og opliver pladsen foran Palæet med sang og svingende palmeblade. De skal ikke sidde en dag på kirkebænken, men får i stedet set Domkirken fra en anden side, når scenerne udspiller sig på trapper, i kapeller og andre af kirkens kringelkroge.      

Der er erfaring bag det tilbagevendende projekt, men hvert år skal de kreative kræfter findes frem blandt præster og medhjælpere fra sognene, der også bruger projektet til at styrke samarbejdet på tværs i provstiet og indvie nye kollegaer i det faglige og sociale fællesskab

Baggrund og kontakt

På sporet af Jesus har kørt i Roskilde hvert år siden 2006. Idéen til konceptet er venligt udlånt fra tidligere præst og salmedigter Holger Lissner, fra det originale projekt, Jesus på Slottet på Koldinghus, Kolding Provsti.  Deltagelse er gratis. Det er et udvalg blandt præster i Roskilde Domprovsti, der arrangerer. Samme udvalg inviterer hvert år desuden 5. klasserne til salmesangsdag i Roskilde Domkirke.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst i Svogerslev Elsebeth Gade Kjær, egk@km.dk, 46 38 56 64