Syn

Om synspraksis, Roskilde Domprovsti  (februar 2018)

Provstiudvalgets Synsudvalg skal bl.a. sagsforberede de synsrapporter, som kommer fra sognene.

For at dette kan ske på et så ensartet grundlag som muligt, og fordi det er vigtigt, at de synsudsatte arbejder indarbejdes i det kommende årsbudget over driften, eller i forbindelse med store anlægsarbejder, som anlægsønsker, henstiller Provstiudvalget til følgende:

At de årlige syn af kirkens bygninger så vidt muligt afvikles i april eller maj måned, således at eventuelle synsforretningsudgifter kan nå at komme med i det kommende års budget.

At man i sognene fremover gør brug af standardblanketten ”Synsforretning”. Blanketten findes på IT-skrivebordet via følgende sti: Håndbøger – Blanketsamling – Kirkebygninger og kirkegårde – Synsforretning kirke og kirkegård.

Når skemaet udfyldes er det vigtigt, at alle kolonner og felter udfyldes, og at man kommer med et prisoverslag, for kun sådan har Provstiudvalget et rimeligt grundlag at godkende synsrapporterne på.


STANDARD SYNSSKEMA, jf. blanketsamlingen på DAP'en eller se her

Årshjul for synspraksis, se her