AMEN - Magasinet om tro og liv

Et fælles kirke-magasin bliver til
Roskilde Domprovsti besluttede på budgetsamråd i 2015 at finansiere en kirkeavis.Samarbejde om kommunikation, kirkeweb og udadrettet kommunikation var ønsket i provstiet. Herunder udvikling af et egentligt koncept for en kirkeavis, som hen ad vejen blev til: AMEN - Magasin om tro og liv i Roskilde området. 

Et moderne magasin om tro, liv og kirke? AMEN!
Kirkemagasinet skal brande folkekirken som en moderne og relevant institution i det danske samfund, skabe interesse for kristne og kirkelige emner, og øge interessen blandt ikke-kirkevante borgere for at blive en del af det lokale, kirkelige fællesskab. Målgruppen for magasinet er en bred, fortrinsvis de 30-60 årige. Hver udgave er forsynet med fotograf Tom Ingvardsens moderne og tankevækkende portrætter af de vidt forskellige personligheder, som har givet interview til magasinet. 

 

AMEN udkommer med et nyt tema-magasin to-tre gange om året. Magasinet distribueret via sognene og alle numre er tilgængelige online. Det er provstiets budgetsamrådet, der fra år til år fastlægger budgettet for kirkemagasinet i det kommende år.

Om AMEN, med magasinets ogne ord  
AMEN er tænkt som et magasin, der sætter kristne og eksistentielle temaer til debat, og det er vores ambition, at indholdet skal skabe refleksion hos læseren. De holdninger, som artiklernes forfattere og de interviewede giver udtryk for, er således ikke nødvendigvis identiske med Roskilde Domprovstis holdninger.

Besøg AMEN's hjemmeside, hvor du kan læse mere om tilblivelsen af magasinet, kontakte redaktionen samt læse i alle udgivede numre af bladet.