Årshjul for budget og regnskab

Årshjul for regnskab og budget til menighedsrådene - 2022

Kvartalsrapporter med kommentarer sendes til provstiets mail: roskilde.domprovsti@km.dk

Vejledning til elektronisk aflevering ligger på DAP/Dataarkivet:

Vejledning regnskabsarkiv_15022018_v1.pdf (kirkenettet.dk)