Årshjul for budget og regnskab

Hent Årshjul for ny budgetproces til menighedsrådene - 2024

Kvartalsrapporter med kommentarer sendes til provstiets mail: roskilde.domprovsti@km.dk

Økonomi i menighedsrådet - find alle vejledninger og blanketter på Folkekirkens Intranet (FIN)