Provstesyn

Provstesyn af kirkebygninger og kirkegårde

Foretages hvert fjerde år – provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet.

Ved provstesyn deltager menighedsrådet samt en bygningskyndig person, der er valgt af Provstiudvalget. Synsforretningen ledes af den af Provstiudvalget valgte bygningskyndige og/eller af provsten. Ved provstesyn fremlægges kirkens protokol, og der skal gennemgås de samme ting, som man ser efter ved det almindelige årlige syn.

 

Provstesyn i 2019:

Gadstrup sogn: præstegård, kirke- og kirkegård samt sognegård mv.

Snoldelev sogn: præstebolig, kirke- og kirkegård samt konfirmandstue

Svogerslev sogn: præstebolig, kirke-og kirkegård, sognegård, Kirkens hus

Skt. Jørgensbjerg sogn: præstebolig (Skt. Ibsvej 9)

Ørsted sogn: præstebolig (Gurlivej 4) samt kirke- og kirkegård

Dåstrup sogn: kirke- og kirkegård samt sognegård og graverfaciliteter

Syv: kirke- og kirkegård, sognegård (Viby), redskabsbygning mv.

Provstesyn i 2018: 
Sankt Jørgensbjerg sogn, alle sognets boliger og bygninger

Provstesyn i 2017:
Domsognet, Roskilde kirker og kirkegårde samt præsteboliger
Søndre sogn, kirke, menighedslokaler og præstebolig
Vor Frue-Vindinge sogne, alle sognets boliger og bygninger

Provstesyn i 2016:
Gundsømagle, alle sognets boliger og bygninger
Himmelev, alle sognets boliger og bygninger
Hvedstrup sogn, alle sognets bygninger og bolig
Kirkerup sogn,  kirke og kirkegård
Ørsted sogn, kirke, kirkegård og præstebolig
Ågerup sogn, alle sognets bygninger og bolig
Jyllinge sogn, alle sognets boliger og bygninger