Vejledninger og ansøgningsskemaer

Her kan I som menighedsråd finde vedtagne principper og  ansøgningsskemaer, som sendes til Provstiudvalget.

Principper for økonomisk forvaltning i Roskilde Domprovsti 2021-2025
Hent og læs her 

5 % midler til dækning af uventede og uforudsete udgifter
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om del i 5 % midlerne til dækning af uventede og uforudsete udgifter
Hent og læs vejledning og principper i forbindelse med ansøgning om 5 % midler

Ændring af formål
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om tilladelse til ændring af formål

Ingangsætning af projekter
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om tilladelse til igangsætning af projekt

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler

Frigivelse af anlægsmidler ifm afslutning af et projekt
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om frigivelse af anlægsmidler ifm afslutning af et projekt

Aktivitetspuljen, fælles pulje for nyskabende kirkelige aktiviteter
Hent ansøgningsskema vedr. ansøgning om del i aktivitetspuljen 
Hent og læs vejledning i forbindelse med ansøgning til aktivitetspuljen